Wat is reanimeren?

Wat is reanimatie?

Reanimatie is een combinatie van hartmassage en mond-op-mondbeademing. Bij hartmassage wordt het borstbeen ritmisch ingeduwd en weer in rustpositie gebracht. Bij het induwen wordt het hart tussen het borstbeen en de wervelkolom samengedrukt, waardoor het bloed uit het hart het lichaam in wordt gepompt. Bij de beademing wordt zuurstof ingeblazen. Door hartmassage en beademing af te wisselen, blijft de bloedsomloop en daarmee het zuurstoftransport kunstmatig op gang. Door dit te doen overbrug je de tijd totdat er gespecialiseerde hulpdiensten zijn en voorkom je hersenbeschadiging. Stop daarom nooit met reanimeren. Blijf doorgaan totdat iemand met een AED (Automatische Externe Defibrillator) arriveert en/of totdat ambulancezorgverleners de reanimatie van je overnemen. Ook tijdens het plaatsen van de AED elektroden wordt er doorgegaan met de hartmassage.