Wat is een AED/reanimatie cursus?

De cursus

Tijdens een drie uur durende praktijkgerichte scholing leert u onder andere reanimeren, hartmassages geven en mond-op-mondbeademing toe te passen. Naast reanimatietechniek wordt ook aandacht besteed aan het gebruik van een defibrillator. Voor het volgen van de cursus is geen vooropleiding noodzakelijk. Iedereen kan leren  reanimeren.

De cursus omvat een theoretisch gedeelte. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een dia presentatie. De theorie gaat over de basishandelingen en het gebruik van de AED.

Hierna volgt het praktische gedeelte. Met behulp van een geavanceerde oefenpop en een AED krijgt u volop de mogelijkheid het geleerde te oefenen.

Aan het einde van de scholing legt u een praktijktoets af. Wanneer u de praktijktoets met goed gevolg aflegt, kan er een  officieel erkend diploma Reanimatie van de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR) worden aangevraagd.

Onderwerpen die onder andere aan de orde komen zijn:

  • de oorzaken van een circulatiestilstand
  • het vaststellen van een bewustzijnsstoornis en ademhalingsstoornis
  • wat te doen als de circulatie weer op gang komt of toch aanwezig is
  • de mond op mond beademing en hartmassage

Na de cursus kunt u:

  • een hartstilstand bij een slachtoffer vaststellen
  • de hulpverleningsdienst alarmeren
  • de reanimatie starten
  • de AED toepassen

 

Reanimatie protocol NRR

 

 

Automatische Externe Defibrillator (AED)

AED betekent Automatische Externe Defibrillator, in de cursus leert u hoe u deze moet bedienen. Aan een circulatiestilstand ligt in 70 tot 80% van de gevallen een ernstig verstoord hartritme ten grondslag. Met behulp van een AED kan deze hartritmestoornis opgeheven worden wat zeker een levensreddende handeling kan zijn. De overlevingskans stijgt zelfs naar 50% tot 70%.

 

 

Omdat ambulances niet overal direct aanwezig kunnen zijn, worden sinds een aantal jaren AED’s geïnstalleerd op plaatsen waar veel publiek komt (bv. stations, sportverenigingen, winkelcentra). Ook worden deze apparaten gebruikt door eerstenhulpverleners (bhv-er) in bedrijven, nadat zij in het gebruik ervan zijn getraind door gecertificeerde instructeurs. Voor het volgen van een AED cursus is het noodzakelijk om de cursus BLS (volwassenenreanimatie) gevolgd te hebben. De Nederlandse Hartstichting heeft zich ten doel gesteld dat zoveel mogelijk Nederlanders een AED kunnen bedienen.